Porovnanie

Naše produkty

Naše produkty

 

DNA ERA
prémiový balík

459 €

DNA ERA
kompletný balík

299 €

DNA ERA
zakladný balík

199 €

Zdravie:Ukážka reportu
Onkológia:

 • Adrenokortikálny karcinóm
 • Li-Fraumeni syndróm
 • Karcinóm prsníka
 • Familiárne formy kolorektálneho karcinómu:
  • Familiárna adenomatózna polypóza
  • Peutz-Jeghersov syndróm
  • Karcinóm hrubého čreva
 •  Melanóm
7 reportov
Srdce:

 • Fibrilácia predsiení srdca
 • Ischemická choroba srdca
 • Arteriálna hypertenzia a citlivosť na soľ
 • Malígna hypertermia
 • Familiárna hypercholesterolémia
5 reportov
Plodnosť:

 • Obštrukčná azoospermia
 • Vrodená bilaterálna absencia vas deferens
2 reporty
Vývin dieťaťa:

 • Efekt materského mlieka na IQ dieťaťa
1 report
Trávenie:

 • Ochorenie pečene
 • Hirschsprungova choroba
 • Fenylketonúria
3 reporty
Krv:

 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Faktorom V Leiden
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Protrombínom G20210A
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu C
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu S
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené vrodeným deficitom antitrombínu
 • Riziko krvácania spôsobné deficitom Faktora V
 • Riziko krvácania spôsobné deficitom Faktora XI
 • Riziko krvácania spôsobené deficitom protrombínu
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 1
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2B
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2M
 • Hemochromatóza
 • Homocystinúria
 • Trombotická trombocytopenická purpura
 • Idiopatická pankreatitída
15 reportov
Nervový systém:

 • Mozgová aneuryzma
1 report
Dýchanie:

 • Nedostatok Alfa-1 antitrypsínu
 • Bronchiálna astma
 • Bronchiektázia
 • Emfyzém pľúc
 • Cystická fibróza
5 reportov
Infekcie:

 • Rezistencia na infekciu HIV
 • Náchylnosť na západonílsky virus
 • Opakujúca sa bakteriálna infekcia
3 reporty
Liečivá:

 • Závažný niežiadúci účinok na Abakavir
 • Riziko vzniku nežiadúcich účinkov na Statín
 • Účinnosť kyseliny acetylsalicylovej (Aspirín)
 • Účinnosť Klopidogrelu
 • Účinnosť Warfarínu
 • Nežiadúce účinky na Oxid dusný (Nitrous Oxide)
 • Nežiadúce účinky Merkaptopurínu a Azatioprínu
 • Toxicita merkaptopurínu a Azatioprínu
 • Deficiencia dihydropyrimidín dehydrogenázy & možná toxicita 5-FU
 • Náchylnosť na post – anestetické apnoe Suxametóniom
 • Metabolizmus fenytoínu
 • Nežiadúce účinky derivátov sulfonylmočoviny (sulfonylurea)
12 reportov
Sluch:

 • Strata sluchu spôsobená hlukom
 • Nesyndrómová porucha sluchu a hluchota súvisiaca s GJB2
 • Pendredov syndróm
3 reporty
Pohyb:Ukážka reportu
Atletický výkon
Osteoporóza
Artritída kolien
Artritída bedra
Artritída zápästia
Výživa:Ukážka reportu
Antioxidanty
Celiakia
Laktózová intolerancia
Citlivosť na saturované tuky
Kofeín
Vitamín D
Prémiové služby:
1 hodina konzultácie výsledkov
1 hodina konzultácie s výživovou expertkou
Jedálniček na mieru na základe vašej DNA

459 €

299 €

199 €

DNA ERA 
prémiový balík

459 €

Pridať do košíka

 

 

Zdravie: 
Onkológia: 
   7 reportov
 • Adrenokortikálny karcinóm
 • Li-Fraumeni syndróm
 • Karcinóm prsníka
 • Familiárne formy kolorektálneho karcinómu:
  • Familiárna adenomatózna polypóza
  • Peutz-Jeghersov syndróm
  • Karcinóm hrubého čreva
 •  Melanóm
Srdce:
   5 reportov
 • Fibrilácia predsiení srdca
 • Ischemická choroba srdca
 • Arteriálna hypertenzia a citlivosť na soľ
 • Malígna hypertermia
 • Familiárna hypercholesterolémia
Plodnosť:
   2 reporty
 • Obštrukčná azoospermia
 • Vrodená bilaterálna absencia vas deferens
Vývin dieťaťa:
   1 report
 • Efekt materského mlieka na IQ dieťaťa
Trávenie:
   3 reporty 
 • Ochorenie pečene
 • Hirschsprungova choroba
 • Fenylketonúria
Krv:
   15 reportov
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Faktorom V Leiden
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Protrombínom G20210A
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu C
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu S
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené vrodeným deficitom antitrombínu
 • Riziko krvácania spôsobné deficitom Faktora V
 • Riziko krvácania spôsobné deficitom Faktora XI
 • Riziko krvácania spôsobené deficitom protrombínu
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 1
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2B
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2M
 • Hemochromatóza
 • Homocystinúria
 • Trombotická trombocytopenická purpura
 • Idiopatická pankreatitída
Nervový systém:
   1 report 
 • Mozgová aneuryzma
Dýchanie:
   5 reportov 
 • Nedostatok Alfa-1 antitrypsínu
 • Bronchiálna astma
 • Bronchiektázia
 • Emfyzém pľúc
 • Cystická fibróza
Infekcie:
   3 reporty 
 • Rezistencia na infekciu HIV
 • Náchylnosť na západonílsky virus
 • Opakujúca sa bakteriálna infekcia
Liečivá:
   12 reportov 
 • Závažný niežiadúci účinok na Abakavir
 • Riziko vzniku nežiadúcich účinkov na Statín
 • Účinnosť kyseliny acetylsalicylovej (Aspirín)
 • Účinnosť Klopidogrelu
 • Účinnosť Warfarínu
 • Nežiadúce účinky na Oxid dusný (Nitrous Oxide)
 • Nežiadúce účinky Merkaptopurínu a Azatioprínu
 • Toxicita merkaptopurínu a Azatioprínu
 • Deficiencia dihydropyrimidín dehydrogenázy & možná toxicita 5-FU
 • Náchylnosť na post – anestetické apnoe Suxametóniom
 • Metabolizmus fenytoínu
 • Nežiadúce účinky derivátov sulfonylmočoviny (sulfonylurea)
Sluch:
   3 reporty 
 • Strata sluchu spôsobená hlukom
 • Nesyndrómová porucha sluchu a hluchota súvisiaca s GJB2
 • Pendredov syndróm
  
Pohyb: 
Atletický výkon
Osteoporóza
Artritída kolien
Artritída bedra
Artritída zápästia
  
Výživa: 
Antioxidanty
Celiakia
Laktózová intolerancia
Citlivosť na saturované tuky
Kofeín
Vitamín D
  
Prémiové služby: 
1 hodina konzultácie výsledkov
1 hodina konzultácie s výživovou expertkou
Jedálniček na mieru na základe vašej DNA
  
  

459 €

Pridať do košíka

 

DNA ERA 
kompletný balík

299 €

Pridať do košíka

 

 

Zdravie: 
Onkológia: 
   7 reportov
 • Adrenokortikálny karcinóm
 • Li-Fraumeni syndróm
 • Karcinóm prsníka
 • Familiárne formy kolorektálneho karcinómu:
  • Familiárna adenomatózna polypóza
  • Peutz-Jeghersov syndróm
  • Karcinóm hrubého čreva
 •  Melanóm
Srdce:
   5 reportov
 • Fibrilácia predsiení srdca
 • Ischemická choroba srdca
 • Arteriálna hypertenzia a citlivosť na soľ
 • Malígna hypertermia
 • Familiárna hypercholesterolémia
Plodnosť:
   2 reporty
 • Obštrukčná azoospermia
 • Vrodená bilaterálna absencia vas deferens
Vývin dieťaťa:
   1 report
 • Efekt materského mlieka na IQ dieťaťa
Trávenie:
   3 reporty 
 • Ochorenie pečene
 • Hirschsprungova choroba
 • Fenylketonúria
Krv:
   15 reportov
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Faktorom V Leiden
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Protrombínom G20210A
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu C
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu S
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené vrodeným deficitom antitrombínu
 • Riziko krvácania spôsobné deficitom Faktora V
 • Riziko krvácania spôsobné deficitom Faktora XI
 • Riziko krvácania spôsobené deficitom protrombínu
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 1
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2B
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2M
 • Hemochromatóza
 • Homocystinúria
 • Trombotická trombocytopenická purpura
 • Idiopatická pankreatitída
Nervový systém:
   1 report 
 • Mozgová aneuryzma
Dýchanie:
   5 reportov 
 • Nedostatok Alfa-1 antitrypsínu
 • Bronchiálna astma
 • Bronchiektázia
 • Emfyzém pľúc
 • Cystická fibróza
Infekcie:
   3 reporty 
 • Rezistencia na infekciu HIV
 • Náchylnosť na západonílsky virus
 • Opakujúca sa bakteriálna infekcia
Liečivá:
   12 reportov 
 • Závažný niežiadúci účinok na Abakavir
 • Riziko vzniku nežiadúcich účinkov na Statín
 • Účinnosť kyseliny acetylsalicylovej (Aspirín)
 • Účinnosť Klopidogrelu
 • Účinnosť Warfarínu
 • Nežiadúce účinky na Oxid dusný (Nitrous Oxide)
 • Nežiadúce účinky Merkaptopurínu a Azatioprínu
 • Toxicita merkaptopurínu a Azatioprínu
 • Deficiencia dihydropyrimidín dehydrogenázy & možná toxicita 5-FU
 • Náchylnosť na post – anestetické apnoe Suxametóniom
 • Metabolizmus fenytoínu
 • Nežiadúce účinky derivátov sulfonylmočoviny (sulfonylurea)
Sluch:
   3 reporty 
 • Strata sluchu spôsobená hlukom
 • Nesyndrómová porucha sluchu a hluchota súvisiaca s GJB2
 • Pendredov syndróm
  
Pohyb: 
Atletický výkon
Osteoporóza
Artritída kolien
Artritída bedra
Artritída zápästia
  
Výživa: 
Antioxidanty
Celiakia
Laktózová intolerancia
Citlivosť na saturované tuky
Kofeín
Vitamín D
  
Prémiové služby: 
1 hodina konzultácie výsledkov 
1 hodina konzultácie s výživovou expertkou 
Jedálniček na mieru na základe vašej DNA 
  
  

299 €

Pridať do košíka

 

 

DNA ERA 
základný balík

199 €

Pridať do košíka

 

 

Zdravie: 
Onkológia: 
   7 reportov
 • Adrenokortikálny karcinóm
 • Li-Fraumeni syndróm
 • Karcinóm prsníka
 • Familiárne formy kolorektálneho karcinómu:
  • Familiárna adenomatózna polypóza
  • Peutz-Jeghersov syndróm
  • Karcinóm hrubého čreva
 •  Melanóm
Srdce:
   5 reportov
 • Fibrilácia predsiení srdca
 • Ischemická choroba srdca
 • Arteriálna hypertenzia a citlivosť na soľ
 • Malígna hypertermia
 • Familiárna hypercholesterolémia
Plodnosť:
   2 reporty
 • Obštrukčná azoospermia
 • Vrodená bilaterálna absencia vas deferens
Vývin dieťaťa:
   1 report
 • Efekt materského mlieka na IQ dieťaťa
Trávenie:
   3 reporty 
 • Ochorenie pečene
 • Hirschsprungova choroba
 • Fenylketonúria
 
Krv:
   15 reportov
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Faktorom V Leiden
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Protrombínom G20210A
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu C
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu S
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené vrodeným deficitom antitrombínu
 • Riziko krvácania spôsobné deficitom Faktora V
 • Riziko krvácania spôsobné deficitom Faktora XI
 • Riziko krvácania spôsobené deficitom protrombínu
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 1
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2B
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2M
 • Hemochromatóza
 • Homocystinúria
 • Trombotická trombocytopenická purpura
 • Idiopatická pankreatitída
Nervový systém:
   1 report 
 • Mozgová aneuryzma
 
Dýchanie:
   5 reportov 
 • Nedostatok Alfa-1 antitrypsínu
 • Bronchiálna astma
 • Bronchiektázia
 • Emfyzém pľúc
 • Cystická fibróza
 
Infekcie:
   3 reporty 
 • Rezistencia na infekciu HIV
 • Náchylnosť na západonílsky virus
 • Opakujúca sa bakteriálna infekcia
 
Liečivá:
   12 reportov 
 • Závažný niežiadúci účinok na Abakavir
 • Riziko vzniku nežiadúcich účinkov na Statín
 • Účinnosť kyseliny acetylsalicylovej (Aspirín)
 • Účinnosť Klopidogrelu
 • Účinnosť Warfarínu
 • Nežiadúce účinky na Oxid dusný (Nitrous Oxide)
 • Nežiadúce účinky Merkaptopurínu a Azatioprínu
 • Toxicita merkaptopurínu a Azatioprínu
 • Deficiencia dihydropyrimidín dehydrogenázy & možná toxicita 5-FU
 • Náchylnosť na post – anestetické apnoe Suxametóniom
 • Metabolizmus fenytoínu
 • Nežiadúce účinky derivátov sulfonylmočoviny (sulfonylurea)
 
Sluch:
   3 reporty 
 • Strata sluchu spôsobená hlukom
 • Nesyndrómová porucha sluchu a hluchota súvisiaca s GJB2
 • Pendredov syndróm
 
  
Pohyb: 
Atletický výkon 
Osteoporóza 
Artritída kolien 
Artritída bedra 
Artritída zápästia 
  
Výživa: 
Antioxidanty 
Celiakia 
Laktózová intolerancia 
Citlivosť na saturované tuky 
Kofeín 
Vitamín D 
  
Prémiové služby: 
1 hodina konzultácie výsledkov 
1 hodina konzultácie s výživovou expertkou 
Jedálniček na mieru na základe vašej DNA 
  
  

199 €

Pridať do košíka

 

 

50

Získate prehľad o viac ako 50 oblastiach zdravia, pohybu a výživy.

650 000 SNPs

Vďaka technike genotypizácie od Illumina zanalyzujeme viac ako 650 000 SNPs (miest vo Vašej DNA).

99,9 %

Analýza má vysokú spoľahlivosť. Reprodukovateľnosť testu je viac ako 99,9 %.

0 €

Pravidelne aktualizujeme reporty na základe najnovších vedeckých poznatkov. Aktualizáciu dostanete

ZADARMO.

Analyzovanú DNA získame zo slín. Objednajte si skúmavku na sliny z pohodlia domova a pošlite ju so vzorkou slín a predplateným poštovným späť k nám. O všetko sa postaráme, nemusíte nikam chodiť. 

Chcete sa dozvedieť viac? Pozrite si FAQ.

Ukážka reportov

Vitamín D

… Na základe výsledkov analýzy DNA Vám odporúčame zvýšiť príjem vitamínu D….  

Kofeín

… Vaše genetické výsledky znamenajú, že máte obe kópie génu, ktoré kódujú rýchlu verziu metabolizmu kofeínu, preto môžete prijať denne o niečo viac kofeínu, ako je maximálna odporúčaná dávka…  

Vitamín D

… Na základe výsledkov analýzy DNA Vám odporúčame zvýšiť príjem vitamínu D….  

Kofeín

… Vaše genetické výsledky znamenajú, že máte obe kópie génu, ktoré kódujú rýchlu verziu metabolizmu kofeínu, preto môžete prijať denne o niečo viac kofeínu, ako je maximálna odporúčaná dávka…  

Upozornenie: Test DNA ERA využíva kvalitnú genotypizáciu na detekciu vybraných klinicky významných variantov genómovej DNA izolovanej zo slín klienta. Interpretácie genetických zdravotných rizík nie sú určené na diagnostiku ochorenia! Každá správa o genetickom zdravotnom riziku opisuje, či osoba má varianty spojené s vyšším rizikom vzniku ochorenia, ale neopisuje celkové riziko vzniku ochorenia. Účelom testu nie je diagnostika vášho aktuálneho zdravotného stavu. Cieľom testu nie sú lekárske rozhodnutia vrátane toho, či by ste mali, alebo nemali užívať konkrétne lieky, prípadne koľko lieku by ste mali užívať alebo určiť akúkoľvek liečbu. Naše reporty neznamenajú, že v prípade zistenej genetickej predispozície sa ochorenie v budúcnosti musí prejaviť. Testované varianty génov súvisiace s dedičnými ochoreniami zahrnuté v reportoch nevylučujú prítomnosť iných genetických variantov, ktoré taktiež môžu mať vplyv na riziko ochorenia. Test DNA ERA nenahrádza návštevu zdravotníckeho zariadenia a odborné lekárske vyšetrenie. Pred akýmkoľvek rozhodnutím týkajúcim sa vášho zdravia sa prosím prioritne poraďte so svojím lekárom.