O teste DNA

Naše produkty

Naše produkty

O Teste DNA

Testom DNA analyzujeme približne 650 000 miest vo vašej DNA. Vďaka tomu budete mať prehľad o miere genetického rizika viac ako 50 ochorení. Taktiež sa dozviete o svojich športových a výživových predispozíciách.

Metóda založená na vedeckom prístupe, podložených faktoch a technológiách, ktoré nám odhaľujú merateľný prístup k človeku.

Vďaka týmto informáciám a proaktívnemu prístupu budete vedieť ovplyvňovať smerovanie svojho zdravia k maximu a tým si udržať zdravie, čo najdlhšie.

Príbehy našich zákazníkov

,,DNA ERA a ich DNA analýza mi pomohla lepšie pochopiť moje osobné rizikové faktory. Vďaka tomu, som už dnes začal podnikať kroky na minimalizovanie ich možného budúceho negatívneho dopadu.“ 

Michal P.

„DNA test je veľmi zaujímavý, zistila som vďaka nemu, na aké choroby mám geneticky zvýšené riziko a teda môžem upraviť svoju životosprávu, aby som minimalizovala možnosť, že daná choroba u mňa prepukne. Tiež sa mi páčili zistenia ohľadom športov, ktoré sú pre mňa vhodné. A potešila ma informácia ohľadom potravín, že moje telo dobre spracováva kofeiín, takže si môžem dopriať aj viac šálok kvalitnej kávy za deň.“   

Doc. Ing., Mária M. S., PhD.

„DNA ERA sa oplatí, lebo je to preventívny zdravotný test ktoré inde nedostanem. Pomôže mne a mojmu lekárovi predčasne odhaliť rizikove faktory, pre fatálne choroby. Vo všeobecnosti by som to prirovnal očkovaniu.“   

Samo H.

„Porozumieť vlastným génom bola zrejme tá najdôležitejšia investícia do zdravia, akú som kedy urobil. Zatiaľ čo z rodinnej anamnézy som mohol iba matne tušiť, aké zdravotné riziká ma čakajú, vďaka testu DNA ERA to viem úplne presne. A čo je najdôležitejšie, viem si podľa toho prispôsobiť svoju životosprávu dekády vopred.“   

Tomáš P.

„DNA ERA mi vďaka sprostredkovaniu výsledkov spravila krajší deň. Je veľmi príjemné vedieť, že z hľadiska DNA na mňa nečíha žiadna vážna choroba. Môžem si tak viac užívať každodenné radosti a tešiť sa zo života.“   

Paulína R.

„Vďaka DNA ERA som zistila aké predispozície som zdedila z rodiny a aké nie. Dáva mi to priestor zamerať sa na prevenciu v konkrétnych zdravotných oblastiach. Tiež som zistila, aké sú moje športové gény. Prístup tímu DNA ERA je super, sú profesionáli a rada som podporila túto milú rozbiehajúcu sa slovensku firmu!“   

Frederika O.

Čo získam analýzou DNA?

Ku všetkým ochoreniam a vlastnostiam, ktoré analyzujeme získate podrobný, no najmä zrozumiteľnéý popis, čo dané ochorenie znamená, ako často sa vyskytuje v populácii, aké má genetické pozadie a ak je to známe, tak aj to, čo robiť v rámci prevencie.

50

Získate prehľad o viac ako 50 oblastiach zdravia, pohybu a výživy.

650 000 SNPs

Vďaka technike genotypizácie od Illumina zanalyzujeme viac ako 650 000 SNPs (miest vo Vašej DNA).

99,9 %

Analýza má vysokú spoľahlivosť. Reprodukovateľnosť testu je viac ako 99,9 %.

0 €

Pravidelne aktualizujeme reporty na základe najnovších vedeckých poznatkov. Aktualizáciu dostanete

ZADARMO.

Porovnanie

 

DNA ERA
prémiový balík

459 €

DNA ERA
kompletný balík

299 €

DNA ERA
zakladný balík

199 €

Zdravie:Ukážka reportu
Onkológia:

 • Adrenokortikálny karcinóm
 • Li-Fraumeni syndróm
 • Karcinóm prsníka
 • Familiárne formy kolorektálneho karcinómu:
  • Familiárna adenomatózna polypóza
  • Peutz-Jeghersov syndróm
  • Karcinóm hrubého čreva
 •  Melanóm
7 reportov
Srdce:

 • Fibrilácia predsiení srdca
 • Ischemická choroba srdca
 • Arteriálna hypertenzia a citlivosť na soľ
 • Malígna hypertermia
 • Familiárna hypercholesterolémia
5 reportov
Plodnosť:

 • Obštrukčná azoospermia
 • Vrodená bilaterálna absencia vas deferens
2 reporty
Vývin dieťaťa:

 • Efekt materského mlieka na IQ dieťaťa
1 report
Trávenie:

 • Ochorenie pečene
 • Hirschsprungova choroba
 • Fenylketonúria
3 reporty
Krv:

 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Faktorom V Leiden
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Protrombínom G20210A
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu C
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu S
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené vrodeným deficitom antitrombínu
 • Riziko krvácania spôsobné deficitom Faktora V
 • Riziko krvácania spôsobné deficitom Faktora XI
 • Riziko krvácania spôsobené deficitom protrombínu
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 1
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2B
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2M
 • Hemochromatóza
 • Homocystinúria
 • Trombotická trombocytopenická purpura
 • Idiopatická pankreatitída
15 reportov
Nervový systém:

 • Mozgová aneuryzma
1 report
Dýchanie:

 • Nedostatok Alfa-1 antitrypsínu
 • Bronchiálna astma
 • Bronchiektázia
 • Emfyzém pľúc
 • Cystická fibróza
5 reportov
Infekcie:

 • Rezistencia na infekciu HIV
 • Náchylnosť na západonílsky virus
 • Opakujúca sa bakteriálna infekcia
3 reporty
Liečivá:

 • Závažný niežiadúci účinok na Abakavir
 • Riziko vzniku nežiadúcich účinkov na Statín
 • Účinnosť kyseliny acetylsalicylovej (Aspirín)
 • Účinnosť Klopidogrelu
 • Účinnosť Warfarínu
 • Nežiadúce účinky na Oxid dusný (Nitrous Oxide)
 • Nežiadúce účinky Merkaptopurínu a Azatioprínu
 • Toxicita merkaptopurínu a Azatioprínu
 • Deficiencia dihydropyrimidín dehydrogenázy & možná toxicita 5-FU
 • Náchylnosť na post – anestetické apnoe Suxametóniom
 • Metabolizmus fenytoínu
 • Nežiadúce účinky derivátov sulfonylmočoviny (sulfonylurea)
12 reportov
Sluch:

 • Strata sluchu spôsobená hlukom
 • Nesyndrómová porucha sluchu a hluchota súvisiaca s GJB2
 • Pendredov syndróm
3 reporty
Pohyb:Ukážka reportu
Atletický výkon
Osteoporóza
Artritída kolien
Artritída bedra
Artritída zápästia
Výživa:Ukážka reportu
Antioxidanty
Celiakia
Laktózová intolerancia
Citlivosť na saturované tuky
Kofeín
Vitamín D
Prémiové služby:
1 hodina konzultácie výsledkov
1 hodina konzultácie s výživovou expertkou
Jedálniček na mieru na základe vašej DNA

459 €

299 €

199 €

DNA ERA 
prémiový balík

459 €

Pridať do košíka

 

 

Zdravie: 
Onkológia: 
   7 reportov
 • Adrenokortikálny karcinóm
 • Li-Fraumeni syndróm
 • Karcinóm prsníka
 • Familiárne formy kolorektálneho karcinómu:
  • Familiárna adenomatózna polypóza
  • Peutz-Jeghersov syndróm
  • Karcinóm hrubého čreva
 •  Melanóm
Srdce:
   5 reportov
 • Fibrilácia predsiení srdca
 • Ischemická choroba srdca
 • Arteriálna hypertenzia a citlivosť na soľ
 • Malígna hypertermia
 • Familiárna hypercholesterolémia
Plodnosť:
   2 reporty
 • Obštrukčná azoospermia
 • Vrodená bilaterálna absencia vas deferens
Vývin dieťaťa:
   1 report
 • Efekt materského mlieka na IQ dieťaťa
Trávenie:
   3 reporty 
 • Ochorenie pečene
 • Hirschsprungova choroba
 • Fenylketonúria
Krv:
   15 reportov
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Faktorom V Leiden
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Protrombínom G20210A
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu C
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu S
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené vrodeným deficitom antitrombínu
 • Riziko krvácania spôsobné deficitom Faktora V
 • Riziko krvácania spôsobné deficitom Faktora XI
 • Riziko krvácania spôsobené deficitom protrombínu
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 1
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2B
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2M
 • Hemochromatóza
 • Homocystinúria
 • Trombotická trombocytopenická purpura
 • Idiopatická pankreatitída
Nervový systém:
   1 report 
 • Mozgová aneuryzma
Dýchanie:
   5 reportov 
 • Nedostatok Alfa-1 antitrypsínu
 • Bronchiálna astma
 • Bronchiektázia
 • Emfyzém pľúc
 • Cystická fibróza
Infekcie:
   3 reporty 
 • Rezistencia na infekciu HIV
 • Náchylnosť na západonílsky virus
 • Opakujúca sa bakteriálna infekcia
Liečivá:
   12 reportov 
 • Závažný niežiadúci účinok na Abakavir
 • Riziko vzniku nežiadúcich účinkov na Statín
 • Účinnosť kyseliny acetylsalicylovej (Aspirín)
 • Účinnosť Klopidogrelu
 • Účinnosť Warfarínu
 • Nežiadúce účinky na Oxid dusný (Nitrous Oxide)
 • Nežiadúce účinky Merkaptopurínu a Azatioprínu
 • Toxicita merkaptopurínu a Azatioprínu
 • Deficiencia dihydropyrimidín dehydrogenázy & možná toxicita 5-FU
 • Náchylnosť na post – anestetické apnoe Suxametóniom
 • Metabolizmus fenytoínu
 • Nežiadúce účinky derivátov sulfonylmočoviny (sulfonylurea)
Sluch:
   3 reporty 
 • Strata sluchu spôsobená hlukom
 • Nesyndrómová porucha sluchu a hluchota súvisiaca s GJB2
 • Pendredov syndróm
  
Pohyb: 
Atletický výkon
Osteoporóza
Artritída kolien
Artritída bedra
Artritída zápästia
  
Výživa: 
Antioxidanty
Celiakia
Laktózová intolerancia
Citlivosť na saturované tuky
Kofeín
Vitamín D
  
Prémiové služby: 
1 hodina konzultácie výsledkov
1 hodina konzultácie s výživovou expertkou
Jedálniček na mieru na základe vašej DNA
  
  

459 €

Pridať do košíka

 

DNA ERA 
kompletný balík

299 €

Pridať do košíka

 

 

Zdravie: 
Onkológia: 
   7 reportov
 • Adrenokortikálny karcinóm
 • Li-Fraumeni syndróm
 • Karcinóm prsníka
 • Familiárne formy kolorektálneho karcinómu:
  • Familiárna adenomatózna polypóza
  • Peutz-Jeghersov syndróm
  • Karcinóm hrubého čreva
 •  Melanóm
Srdce:
   5 reportov
 • Fibrilácia predsiení srdca
 • Ischemická choroba srdca
 • Arteriálna hypertenzia a citlivosť na soľ
 • Malígna hypertermia
 • Familiárna hypercholesterolémia
Plodnosť:
   2 reporty
 • Obštrukčná azoospermia
 • Vrodená bilaterálna absencia vas deferens
Vývin dieťaťa:
   1 report
 • Efekt materského mlieka na IQ dieťaťa
Trávenie:
   3 reporty 
 • Ochorenie pečene
 • Hirschsprungova choroba
 • Fenylketonúria
Krv:
   15 reportov
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Faktorom V Leiden
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Protrombínom G20210A
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu C
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu S
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené vrodeným deficitom antitrombínu
 • Riziko krvácania spôsobné deficitom Faktora V
 • Riziko krvácania spôsobné deficitom Faktora XI
 • Riziko krvácania spôsobené deficitom protrombínu
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 1
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2B
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2M
 • Hemochromatóza
 • Homocystinúria
 • Trombotická trombocytopenická purpura
 • Idiopatická pankreatitída
Nervový systém:
   1 report 
 • Mozgová aneuryzma
Dýchanie:
   5 reportov 
 • Nedostatok Alfa-1 antitrypsínu
 • Bronchiálna astma
 • Bronchiektázia
 • Emfyzém pľúc
 • Cystická fibróza
Infekcie:
   3 reporty 
 • Rezistencia na infekciu HIV
 • Náchylnosť na západonílsky virus
 • Opakujúca sa bakteriálna infekcia
Liečivá:
   12 reportov 
 • Závažný niežiadúci účinok na Abakavir
 • Riziko vzniku nežiadúcich účinkov na Statín
 • Účinnosť kyseliny acetylsalicylovej (Aspirín)
 • Účinnosť Klopidogrelu
 • Účinnosť Warfarínu
 • Nežiadúce účinky na Oxid dusný (Nitrous Oxide)
 • Nežiadúce účinky Merkaptopurínu a Azatioprínu
 • Toxicita merkaptopurínu a Azatioprínu
 • Deficiencia dihydropyrimidín dehydrogenázy & možná toxicita 5-FU
 • Náchylnosť na post – anestetické apnoe Suxametóniom
 • Metabolizmus fenytoínu
 • Nežiadúce účinky derivátov sulfonylmočoviny (sulfonylurea)
Sluch:
   3 reporty 
 • Strata sluchu spôsobená hlukom
 • Nesyndrómová porucha sluchu a hluchota súvisiaca s GJB2
 • Pendredov syndróm
  
Pohyb: 
Atletický výkon
Osteoporóza
Artritída kolien
Artritída bedra
Artritída zápästia
  
Výživa: 
Antioxidanty
Celiakia
Laktózová intolerancia
Citlivosť na saturované tuky
Kofeín
Vitamín D
  
Prémiové služby: 
1 hodina konzultácie výsledkov 
1 hodina konzultácie s výživovou expertkou 
Jedálniček na mieru na základe vašej DNA 
  
  

299 €

Pridať do košíka

 

 

DNA ERA 
základný balík

199 €

Pridať do košíka

 

 

Zdravie: 
Onkológia: 
   7 reportov
 • Adrenokortikálny karcinóm
 • Li-Fraumeni syndróm
 • Karcinóm prsníka
 • Familiárne formy kolorektálneho karcinómu:
  • Familiárna adenomatózna polypóza
  • Peutz-Jeghersov syndróm
  • Karcinóm hrubého čreva
 •  Melanóm
Srdce:
   5 reportov
 • Fibrilácia predsiení srdca
 • Ischemická choroba srdca
 • Arteriálna hypertenzia a citlivosť na soľ
 • Malígna hypertermia
 • Familiárna hypercholesterolémia
Plodnosť:
   2 reporty
 • Obštrukčná azoospermia
 • Vrodená bilaterálna absencia vas deferens
Vývin dieťaťa:
   1 report
 • Efekt materského mlieka na IQ dieťaťa
Trávenie:
   3 reporty 
 • Ochorenie pečene
 • Hirschsprungova choroba
 • Fenylketonúria
 
Krv:
   15 reportov
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Faktorom V Leiden
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Protrombínom G20210A
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu C
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu S
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené vrodeným deficitom antitrombínu
 • Riziko krvácania spôsobné deficitom Faktora V
 • Riziko krvácania spôsobné deficitom Faktora XI
 • Riziko krvácania spôsobené deficitom protrombínu
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 1
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2B
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2M
 • Hemochromatóza
 • Homocystinúria
 • Trombotická trombocytopenická purpura
 • Idiopatická pankreatitída
Nervový systém:
   1 report 
 • Mozgová aneuryzma
 
Dýchanie:
   5 reportov 
 • Nedostatok Alfa-1 antitrypsínu
 • Bronchiálna astma
 • Bronchiektázia
 • Emfyzém pľúc
 • Cystická fibróza
 
Infekcie:
   3 reporty 
 • Rezistencia na infekciu HIV
 • Náchylnosť na západonílsky virus
 • Opakujúca sa bakteriálna infekcia
 
Liečivá:
   12 reportov 
 • Závažný niežiadúci účinok na Abakavir
 • Riziko vzniku nežiadúcich účinkov na Statín
 • Účinnosť kyseliny acetylsalicylovej (Aspirín)
 • Účinnosť Klopidogrelu
 • Účinnosť Warfarínu
 • Nežiadúce účinky na Oxid dusný (Nitrous Oxide)
 • Nežiadúce účinky Merkaptopurínu a Azatioprínu
 • Toxicita merkaptopurínu a Azatioprínu
 • Deficiencia dihydropyrimidín dehydrogenázy & možná toxicita 5-FU
 • Náchylnosť na post – anestetické apnoe Suxametóniom
 • Metabolizmus fenytoínu
 • Nežiadúce účinky derivátov sulfonylmočoviny (sulfonylurea)
 
Sluch:
   3 reporty 
 • Strata sluchu spôsobená hlukom
 • Nesyndrómová porucha sluchu a hluchota súvisiaca s GJB2
 • Pendredov syndróm
 
  
Pohyb: 
Atletický výkon 
Osteoporóza 
Artritída kolien 
Artritída bedra 
Artritída zápästia 
  
Výživa: 
Antioxidanty 
Celiakia 
Laktózová intolerancia 
Citlivosť na saturované tuky 
Kofeín 
Vitamín D 
  
Prémiové služby: 
1 hodina konzultácie výsledkov 
1 hodina konzultácie s výživovou expertkou 
Jedálniček na mieru na základe vašej DNA 
  
  

199 €

Pridať do košíka

 

 

Vedecké pozadie

Certifikované genetické laboratória

Aby sme vám zabezpečili kvalitu, spolupracujeme len s najlepšími európskymi genetickými laboratóriami. Náš laboratórny partner so sídlom v Nemecku a v Taliansku je certifikovaný a v prevádzke už mnoho rokov, pričom denne spracuváva veľké objemy vzoriek.

laptop DNA

Špičková technológia

Analýza, ktorú vám ponúkame, sa nazýva genotypizácia. Genotypizácia sa zameriava na stovky tisíc špecifických miest v DNA. O týchto miestach sa vie, že sú odlišné medzi jednotlivcami a sú spojené s rôznymi predispozíciami a vlastnosťami. Genotypizácia prebieha pomocou technológie od spoločnosti Illumina, ktorá je svetovým lídrom v tejto oblasti.

Veda

Naše odporúčania sú založené na kvalitných vedeckých štúdiách. Štúdie, využívané pri príprave reportov, sú publikované v prestížnych zahraničných vedeckých časopisoch. Bežne sú štúdie robené na desiatkach tisíc ľudí. Naš tím genetikov pravidelne sleduje nové publikácie a aktualizuje naše reporty.
Na anotáciu genetických dát využívame verejné a súkromné genomické databázy, vrátane ClinVar, GWAS, COSMIC (somatic mutation in cancer), OMIM (rare diseases) a gnomAD.
 
Molekula
Postava

Ochrana súkromia

Ochrana vášho súkromia je pre nás prioritou. Rešpektujeme vaše súkromie a chránime ho šifrovaním a prísnymi pravidlami, ktorými sa riadi spôsob spracovávania osobných údajov. Naše technológie zabezpečujú dodržiavanie súčasných noriem na ochranu osobných údajov v zmysle GDPR.

Analyzovanú DNA získame zo slín. Objednajte si skúmavku na sliny z pohodlia domova a pošlite ju so vzorkou slín a predplateným poštovným späť k nám. O všetko sa postaráme, nemusíte nikam chodiť.

FAQ

 • Čo je to analýza DNA a čo sa z nej dozviem?

  Analyzovaním vašej DNA sa pozeráme na špecifické miesta vo vašom genóme, ktoré vás robia jedinečnými. Testovaním DNA môžete získať prehľad o svojom genetickom riziku viac ako 50 ochorení. Súčasťou reportu je aj podrobný rozpis každého jedného ochorenia (čo dané ochorenie znamená, ako často sa vyskytuje v populácii, ak je to známe, čo robiť v rámci prevencie a iné). Naša služba neponúka diagnostiku rakoviny, ani iných ochorení.
 • Je služba DNA ERA v súlade s GDPR?

  Áno, naša služba je plne v súlade s podmienkami GDPR.
 • Ako chránite súkromie výsledkov svojich klientov?

  Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná. Využívame cloudové riešenie, ktoré chráni vaše dáta. Po odoslaní vzoriek k nám sú ďalej vaše dáta spracovávané len pod špecifickým čiarovým kódom. Reporty a výsledky taktiež neobsahujú žiadne osobné údaje.
 • Môže sa vyskytnúť nejaký problém pri spracovávaní mojich výsledkov?

  Pri spracovaní výsledkov môže nastať problém pri dodaní malého množstva slín, prípadne pri kontaminácii vzorky. Takéto prípady sú však ojedinelé. Avšak, ak sa vyskytne situácia, že vám nevieme dodať výsledky, pošleme vám novú skúmavku a test zopakujeme zdarma.
 • Ako mám správne zabaliť skúmavku?

  Keď budete mať istotu, že je skúmavka správne uzavretá, vložte ju najskôr do priloženého plastového obalu (DNA Genotek, BIO-SPACING BAG) s absorpčným papierikom. Plastový obal jednoducho uzavriete odstránením modrej fólie. Následne vložte skúmavku v plastovom obale späť do krabičky a krabičku uzavrite odstránením fólie (PEEL HERE) a prilepte. Takto pripravenú krabičku so skúmavkou vložte do tmavej plastovej obálky s poštovým štítkom a uzavrite.
 • Ako mám poslať svoju vzorku so slinami k vám?

  V balíčku so skúmavkou sa nachádza aj plastová obálka s predplateným poštovným štítkom späť k nám. Keď budete mať vzorku pripravenú na odoslanie jednoducho zavolajte na priložené telefónne číslo kuriérskej spoločnosti a dohodnite si vyzdvihnutie vzorky u Vás doma.
  V prípade akýchkoľvek otázok a problém s odoslaním nás kľudne kontaktuje na tel.č. +421 948 303 521.
 • Kto pripravuje moje výsledky?

  Vaše výsledky sú pripravované naším tímom genetikov v spolupráci s laboratóriom. O svoje výsledky sa báť nemusíte, sú spracovávané pod špecifickým čiarovým kódom, takže sa nikto nedozvie, že ide práve o vás.
 • Kedy dostanem svoje výsledky?

  Výsledky sú pripravené zvyčajne do 10 týždňov.

Genetika

 • Čo je DNA?
  DNA (deoxyribonukleová kyselina) je dlhá molekula pozostávajúca z nášho jedinečného genetického kódu. V genetickom kóde nájdeme inštrukcie potrebné na vývin, život a reprodukciu organizmu.
 • Aká je štruktúra DNA?
  DNA pozostáva z kombinácie 4 rôznych nukleotidov, ktoré označujeme ako adenín (A), cytozín (C), guanín (G) a tymín (T). DNA sa vyskytuje v tvare dvojzávitnice, v ktorej sa páruje A s T a C s G. Ľudská DNA pozostáva z 3,2 miliárd párov týchto nukleotidov v haploidnom genóme a 6,4 miliárd v diploidnom genóme.
 • Čo znamená haploidný a diploidný genóm?
  Haploidný genóm môžeme nájsť v pohlavných bunkách, ktoré obsahujú iba jeden chromozóm z každého páru (pri rozmnožovaní splynú tieto haploidné bunky – vajíčko a spermia, pričom dajú za vznik diploidnej zygote, z ktorej sa vyvinie jedinec). Väčšina ostatných buniek obsahuje obidva chromozómy každého páru a takýto stav označujeme ako „diploidný“.
 • Čo je gén?
  Gén je úsek DNA, ktorý nesie informáciu rozhodujúcu o konkrétnych vlastnostiach. Tieto vlastnosti sme zdedili od našich rodičov (napríklad znak pre farbu očí). Každá bunka v ľudskom tele obsahuje približne 20 000 génov. Gény nenájdeme len u ľudí, ale aj u živočíchov a rastlín.
 • Kde sa nachádzajú gény?
  Gény sú také malé, že ich nemôžeme vidieť. Gény sa nachádzajú na tenkých štruktúrach (podobné špagetám), ktoré voláme chromozómy.
 • Čo je to genóm?
  Genóm je súbor všetkých génov v jednej bunke. Genóm obsahuje kompletné informácie, ktoré sú potrebné na vytvorenie a udržiavanie organizmu. Kompletný genóm sa nachádza v každej jednej bunke nášho tela (výnimku tvoria len červené krvinky a krvné doštičky).
 • Čo je to alela?
  Všetci ľudia disponujú rovnakým zložením génov. Čo nás však odlišuje sú jednotlivé varianty génov. Tieto varianty toho istého génu označujeme pojmom „alela“. Alely sa môžu navzájom líšiť len veľmi nepatrne, a aj napriek tomu dávajú za vznik rôznym formám proteínov, čo v konečnom dôsledku vedie k odlišným fenotypom medzi jednotlivcami v populácii.
 • Čo je to chromozóm?
  Chromozómy sú štruktúry v bunke, v ktorých je uložená DNA. Každá ľudská bunka obsahuje 23 párov chromozómov (z každého páru je jeden od otca a druhý od matky). Nie všetky živé organizmy obsahujú 46 chromozómov, napríklad, vínne mušky majú len 4 chromozómy. Na chromozómoch sa nachádzajú stovky, v niektorých prípadoch aj tisíce génov.
 • Čo sú to autozómy?
  Pojmom „autozómy“ označujeme 22 párov chromozómov, ktoré sa nachádzajú v ľudských bunkách bez ohľadu na pohlavie.
 • Čo sú to gonozómy?
  Pojmom „gonozómy“ označujeme 23. pár chromozómov, ktorý nám určuje pohlavie (XX/XY).
 • Čo je to genotyp?
  Genotyp je kompletná genetická výbava konkrétneho organizmu. Genotyp určuje fenotyp.
 • Čo je to fenotyp?
  Fenotyp je súhrn vonkajších znakov jedinca, ktoré sú prejavom jeho variantov génov. Fenotyp je výsledkom genotypu a prostredia.
 • Čo sú to proteíny?
  Proteíny sú stavebné bloky pre všetko v našom tele. Tieto proteíny pomáhajú nášmu telu rásť, správne pracovať, vďaka čomu môžeme ostať zdravý. Proteíny v našich bunkách vznikajú z génov. Každý gén vykonáva špeciálnu úlohu. DNA v géne obsahuje špecifickú inštrukciu (to môžeme prirovnať k receptu na nejaké jedlo) pre vytvorenie proteínov v bunkách. Odhaduje sa, že z každého génu v ľudskom tele môže v priemere vzniknúť 10 rôznych proteínov. To je viac ako 200 000 rôznych proteínov.
 • Čo je to SNP?
  SNP (Single nucleotide polymorphisms) je špecifickým miestom v genóme, pri ktorom sa ukázalo, že sa genetická sekvencia líši medzi ľuďmi. Konkrétne markery sú označované špecifickým „rs“ číslom.
 • Čo je genotypizácia?
  Genotypizácia je technologický proces, ktorým sa detegujú malé genetické rozdiely, ktoré môžu viesť k veľkým zmenám vo fenotype, čo zahŕňa fyzické rozdiely, ktoré nás robia unikátnymi a tiež patologické zmeny, ktoré vedú k rôznym ochoreniam.
  Genotypizácia môže urýchliť éru personalizovanej medicíny, tým že prináša mieru genetického rizika jednotlivca pre rozvoj určitých ochorení.

Upozornenie: Test DNA ERA využíva kvalitnú genotypizáciu na detekciu vybraných klinicky významných variantov genómovej DNA izolovanej zo slín klienta. Interpretácie genetických zdravotných rizík nie sú určené na diagnostiku ochorenia! Každá správa o genetickom zdravotnom riziku opisuje, či osoba má varianty spojené s vyšším rizikom vzniku ochorenia, ale neopisuje celkové riziko vzniku ochorenia. Účelom testu nie je diagnostika vášho aktuálneho zdravotného stavu. Cieľom testu nie sú lekárske rozhodnutia vrátane toho, či by ste mali, alebo nemali užívať konkrétne lieky, prípadne koľko lieku by ste mali užívať alebo určiť akúkoľvek liečbu. Naše reporty neznamenajú, že v prípade zistenej genetickej predispozície sa ochorenie v budúcnosti musí prejaviť. Testované varianty génov súvisiace s dedičnými ochoreniami zahrnuté v reportoch nevylučujú prítomnosť iných genetických variantov, ktoré taktiež môžu mať vplyv na riziko ochorenia. Test DNA ERA nenahrádza návštevu zdravotníckeho zariadenia a odborné lekárske vyšetrenie. Pred akýmkoľvek rozhodnutím týkajúcim sa vášho zdravia sa prosím prioritne poraďte so svojím lekárom.