O teste DNA

Ku všetkým ochoreniam a vlastnostiam, ktoré analyzujeme získate podrobný, no najmä zrozumiteľný popis, čo dané ochorenie znamená, ako často sa vyskytuje v populácii, aké má genetické pozadie a ak je to známe, tak aj to, čo robiť v rámci prevencie.

O Teste DNA

V našom teste analyzujeme približne 650 000 miest vo vašej DNA. Vďaka tomu získate prehľad o miere genetického rizika viac ako 80 vlastností v oblasti zdravia, športu a výživy.

Metóda založená na vedeckom prístupe, podložených faktoch a najmodernejších výskumoch. Vďaka získaným poznatkom a proaktívnemu prístupu budete vedieť ovplyvňovať smerovanie svojho zdravia k maximu a tým si udržať svoju vitalitu, energiu a pozitívny prístup k životu čo najdlhšie.

33 %

klientov okamžite zmenilo svoje stravovacie a pohybové návyky

50 %

menej cigariet vyfajčili klienti už 1 týždeň po obdržaní výsledkov.

28 %

klientov konzultovalo výsledky s minimálne jedným špecialistom.

Vďaka nášmu testu DNA ERA zistíte podstatu vašej DNA, iba pomocou jednoduchého výteru slín z ústnej dutiny. Je to rýchle, praktické a bezpečné.

Nemusíte nikam chodiť, po objednaní testovania sa o všetko postará náš kuriér a partnerské laboratórium v Nemecku.

Zakladateľka DNA ERA bola ocenená časopisom Forbes a cenou Podnikateľka Slovenska.

Analýza DNA prebieha v certifikovanom laboratóriu v Nemecku. Reprodukovateľnosť testu je 99, 9 %. Dáta z laboratória sú vyhodnocované naším softvérom, ktorý bol pripravovaný z overených vedeckých a lekárskych databáz (ClinVar a GWAS).

 

DNA ERA kompletný balík

299,00 199,00Vložiť do košíka

DNA ERA prémiový balík

Zdravie:Ukážka reportu
Onkológia:

 • Adrenokortikálny karcinóm
 • Li-Fraumeni syndróm
 • Karcinóm prsníka a vaječníkov

 • Juvenilný polypózny syndróm

 • Melanóm
 • Familiárna adenomatózna polypóza

 • Peutz-Jeghersov syndróm

 • Lynchov syndróm

8 reportov
Srdce:

 • Fibrilácia predsiení srdca
 • Ischemická choroba srdca
 • Arteriálna hypertenzia
 • Malígna hypertermia
 • Familiárna hypercholesterolémia
 • Syndróm dlhého QT intervalu

 • Brugadov syndróm

 • Dilatačná kardiomyopatia

 • Familiárna hypertrofická kardiomyopatia

 • Familiárna aortálna aneuryzma

 • Familiárna polymorfná ventrikulárna tachykardia

11 reportov
Poruchy metabolizmu a trávenia:

 • Hirschsprungova choroba

 • Fenylketonúria

 • Hemochromatóza

 • Homocystinúria

 • Hereditárna fruktózová intolerancia

 • Leucinóza – ochorenie javorového sirupu

 • Celiakia

 • Laktózová intolerancia

8 reportov
Obličky:

 • Polycystická choroba obličiek

 • Primárna hyperoxalúria

2 reporty
Pankreas:

 • Familiárny hyperinzulinizmus

 • Diabetes mellitus typu 2

 • Hereditárna pankreatitída

3 reporty
Krv:

 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Faktorom V Leiden

 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Protrombínom G20210A

 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu C

 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu S

 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené vrodeným deficitom antitrombínu

 • Riziko krvácania spôsobné deficitom Faktora V

 • Riziko krvácania spôsobné deficitom Faktora XI

 • Riziko krvácania spôsobené deficitom protrombínu

 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 1

 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2B

 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2M

 • Trombotická trombocytopenická purpura

 • Fanconiho anémia

 • Beta-talasémia

 • Kosáčiková anémia

15 reportov
Nervový systém:

 • Tuberózna skleróza

 • Neurofibromatóza typu 1 a 2

 • Canavanova choroba

 • Hereditárna amyloidóza

4 reporty
Dýchanie:

 • Nedostatok alfa-1 antitrypsínu

 • Bronchiektázia

 • Cystická fibróza

3 reporty
Koža:

 • Legiov syndróm

 • McCune-Albrightov syndróm

 • LEOPARD syndróm

3 reporty
Liečivá:

 • Závažný nežiadúci účinok na abakavir

 • Riziko vzniku nežiadúcich účinkov na Statín

 • Účinnosť kyseliny acetylsalicylovej (aspirín)

 • Účinnosť Klopidogrelu

 • Účinnosť Warfarínu

 • Nežiadúce účinky na Oxid dusný

 • Toxicita merkaptopurínu a azatioprínu (TPMT)

 • Deficiencia dihydropyriidín dehydrogenázy a možná toxicita 5-FU

 • Náchylnosť na post – anestetické apnoe Suxametóniom

 • Metabolizmus fenytoínu

 • Nežiadúce účinky derivátov sulfonylmočoviny

11 reportov
Zmysly:

 • Nesyndrómová porucha sluchu (GJB2)

 • Pendredov syndróm

 • Vekom podmienená degenerácia makuly

 • Usherov syndróm typu 1

 

4 reporty
Výživa & Pohyb:

 • Antioxidanty

 • Kofeín

 • Vitamín D

 • Citlivosť na saturované tuky

 • Atletický výkon

5 reportov
Prémiové služby:
1 hodina konzultácie výsledkov s lekárom
1 hodina konzultácie s výživovou expertkou
Jedálniček na mieru na základe vašej DNA

DNA ERA kompletný balík

299,00 199,00Vložiť do košíka

DNA ERA prémiový balík

DNA ERA 
kompletný balík

299,00Vložiť do košíka

 

Ukážka reportu
Zdravie: 
Onkológia: 
   8 reportov
 • Adrenokortikálny karcinóm
 • Li-Fraumeni syndróm
 • Karcinóm prsníka a vaječníkov
 • Juvenilný polypózny syndróm
 • Melanóm
 • Familiárna adenomatózna polypóza
 • Peutz-Jeghersov syndróm
 • Lynchov syndróm
Srdce:
   11 reportov
 • Fibrilácia predsiení srdca
 • Ischemická choroba srdca
 • Arteriálna hypertenzia
 • Malígna hypertermia
 • Familiárna hypercholesterolémia
 • Syndróm dlhého QT intervalu
 • Brugadov syndróm
 • Dilatačná kardiomyopatia
 • Familiárna hypertrofická kardiomyopatia
 • Familiárna aortálna aneuryzma
 • Familiárna polymorfná ventrikulárna tachykardia
Poruchy metabolizmu a trávenia:
   8 reportov
 • Hirschsprungova choroba
 • Fenylketonúria
 • Hemochromatóza
 • Homocystinúria
 • Hereditárna fruktózová intolerancia
 • Leucinóza – ochorenie javorového sirupu
 • Celiakia
 • Laktózová intolerancia
Obličky:
   2 reporty
 • Polycystická choroba obličiek
 • Primárna hyperoxalúria
Pankreas:
   3 reporty 
 • Familiárny hyperinzulinizmus

 • Diabetes mellitus typu 2

 • Hereditárna pankreatitída

Krv:
   15 reportov 
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Faktorom V Leiden
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Protrombínom G20210A
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu C
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu S
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené vrodeným deficitom antitrombínu
 • Riziko krvácania spôsobné deficitom Faktora V
 • Riziko krvácania spôsobné deficitom Faktora XI
 • Riziko krvácania spôsobené deficitom protrombínu
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 1
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2B
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2M
 • Trombotická trombocytopenická purpura
 • Fanconiho anémia
 • Beta-talasémia
 • Kosáčiková anémia
Nervový systém:
   4 reporty
 • Tuberózna skleróza
 • Neurofibromatóza typu 1 a 2
 • Canavanova choroba
 • Hereditárna amyloidóza
Dýchanie:
   3 reporty 
 • Nedostatok alfa-1 antitrypsínu
 • Bronchiektázia
 • Cystická fibróza
Koža:
   3 reporty
 • Legiov syndróm
 • McCune-Albrightov syndróm
 • LEOPARD syndróm
Liečivá:
   11 reportov
 • Závažný nežiadúci účinok na abakavir
 • Riziko vzniku nežiadúcich účinkov na Statín
 • Účinnosť kyseliny acetylsalicylovej (aspirín)
 • Účinnosť Klopidogrelu
 • Účinnosť Warfarínu
 • Nežiadúce účinky na Oxid dusný
 • Toxicita merkaptopurínu a azatioprínu (TPMT)
 • Deficiencia dihydropyriidín dehydrogenázy a možná toxicita 5-FU
 • Náchylnosť na post – anestetické apnoe Suxametóniom
 • Metabolizmus fenytoínu
 • Nežiadúce účinky derivátov sulfonylmočoviny
Zmysly:
   4 reporty
 • Nesyndrómová porucha sluchu (GJB2)
 • Pendredov syndróm
 • Vekom podmienená degenerácia makuly
 • Usherov syndróm typu 1
Výživa & Pohyb:
   5 reportov
 • Antioxidanty
 • Kofeín
 • Vitamín D
 • Citlivosť na saturované tuky
 • Atletický výkon
Prémiové služby: 
1 hodina konzultácie výsledkov 
1 hodina konzultácie s výživovou expertkou 
Jedálniček na mieru na základe vašej DNA 
  
  

299,00Vložiť do košíka

 

DNA ERA 
prémiový balík

649,00Vložiť do košíka

 

Ukážka reportu
Zdravie: 
Onkológia: 
   8 reportov
 • Adrenokortikálny karcinóm
 • Li-Fraumeni syndróm
 • Karcinóm prsníka a vaječníkov
 • Juvenilný polypózny syndróm
 • Melanóm
 • Familiárna adenomatózna polypóza
 • Peutz-Jeghersov syndróm
 • Lynchov syndróm
Srdce:
   11 reportov
 • Fibrilácia predsiení srdca
 • Ischemická choroba srdca
 • Arteriálna hypertenzia
 • Malígna hypertermia
 • Familiárna hypercholesterolémia
 • Syndróm dlhého QT intervalu
 • Brugadov syndróm
 • Dilatačná kardiomyopatia
 • Familiárna hypertrofická kardiomyopatia
 • Familiárna aortálna aneuryzma
 • Familiárna polymorfná ventrikulárna tachykardia
Poruchy metabolizmu a trávenia:
   8 reportov
 • Hirschsprungova choroba
 • Fenylketonúria
 • Hemochromatóza
 • Homocystinúria
 • Hereditárna fruktózová intolerancia
 • Leucinóza – ochorenie javorového sirupu
 • Celiakia
 • Laktózová intolerancia
Obličky:
   2 reporty
 • Polycystická choroba obličiek
 • Primárna hyperoxalúria
Pankreas:
   3 reporty 
 • Familiárny hyperinzulinizmus

 • Diabetes mellitus typu 2

 • Hereditárna pankreatitída

Krv:
   15 reportov 
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Faktorom V Leiden
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené Protrombínom G20210A
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu C
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené deficitom proteínu S
 • Riziko vzniku krvnej zrazeniny spôsobené vrodeným deficitom antitrombínu
 • Riziko krvácania spôsobné deficitom Faktora V
 • Riziko krvácania spôsobné deficitom Faktora XI
 • Riziko krvácania spôsobené deficitom protrombínu
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 1
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2B
 • Riziko krvácania spôsobené von Willebrandovou chorobou typu 2M
 • Trombotická trombocytopenická purpura
 • Fanconiho anémia
 • Beta-talasémia
 • Kosáčiková anémia
Nervový systém:
   4 reporty
 • Tuberózna skleróza
 • Neurofibromatóza typu 1 a 2
 • Canavanova choroba
 • Hereditárna amyloidóza
Dýchanie:
   3 reporty 
 • Nedostatok alfa-1 antitrypsínu
 • Bronchiektázia
 • Cystická fibróza
Koža:
   3 reporty
 • Legiov syndróm
 • McCune-Albrightov syndróm
 • LEOPARD syndróm
Liečivá:
   11 reportov
 • Závažný nežiadúci účinok na abakavir
 • Riziko vzniku nežiadúcich účinkov na Statín
 • Účinnosť kyseliny acetylsalicylovej (aspirín)
 • Účinnosť Klopidogrelu
 • Účinnosť Warfarínu
 • Nežiadúce účinky na Oxid dusný
 • Toxicita merkaptopurínu a azatioprínu (TPMT)
 • Deficiencia dihydropyriidín dehydrogenázy a možná toxicita 5-FU
 • Náchylnosť na post – anestetické apnoe Suxametóniom
 • Metabolizmus fenytoínu
 • Nežiadúce účinky derivátov sulfonylmočoviny
Zmysly:
   4 reporty
 • Nesyndrómová porucha sluchu (GJB2)
 • Pendredov syndróm
 • Vekom podmienená degenerácia makuly
 • Usherov syndróm typu 1
Výživa & Pohyb:
   5 reportov
 • Antioxidanty
 • Kofeín
 • Vitamín D
 • Citlivosť na saturované tuky
 • Atletický výkon
  
Prémiové služby: 
1 hodina konzultácie výsledkov
1 hodina konzultácie s výživovou expertkou
Jedálniček na mieru na základe vašej DNA
  
  

649,00Vložiť do košíka

Vedecké pozadie

Veda

Naše výsledky a odporúčania sú založené na kvalitných vedeckých štúdiách. Štúdie, využívané pri príprave reportov, sú publikované v prestížnych zahraničných vedeckých časopisoch. Bežne sú štúdie robené na desiatkach tisíc ľudí. Náš tím genetikov pravidelne sleduje nové publikácie a aktualizuje naše reporty. Na anotáciu genetických dát využívame verejné a súkromné genomické databázy, ako je ClinVar alebo GWAS.

Špičková technológia

Analýza, ktorú vám ponúkame, sa nazýva genotypizácia. Genotypizácia sa zameriava na stovky tisíc špecifických miest v DNA. O týchto miestach sa vie, že sú odlišné medzi jednotlivcami a sú spojené s rôznymi predispozíciami a vlastnosťami. Genotypizácia prebieha pomocou technológie od spoločnosti Illumina, ktorá je svetovým lídrom v tejto oblasti.

Certifikované genetické laboratória

Aby sme vám zabezpečili kvalitu, spolupracujeme len s najlepšími európskymi genetickými laboratóriami. Náš laboratórny partner so sídlom v Nemecku je certifikovaný a v prevádzke už mnoho rokov, pričom denne spracováva veľký objem vzoriek.

Ochrana súkromia

Ochrana vášho súkromia je pre nás prioritou. Rešpektujeme vaše súkromie a chránime ho šifrovaním a prísnymi pravidlami, ktorými sa riadi spôsob spracovávania osobných údajov. Naše technológie zabezpečujú dodržiavanie súčasných noriem na ochranu osobných údajov v zmysle GDPR. Dáta nie sú poskytované tretím stranám a sú spracovávané pod špecifickým kódom.

Analyzovanú DNA získame zo slín. Objednajte si skúmavku na sliny z pohodlia domova a pošlite ju so vzorkou slín a predplateným poštovným späť k nám. O všetko sa postaráme, nemusíte nikam chodiť.

Príbehy našich zákazníkov

,,DNA ERA a ich DNA analýza mi pomohla lepšie pochopiť moje osobné rizikové faktory. Vďaka tomu, som už dnes začal podnikať kroky na minimalizovanie ich možného budúceho negatívneho dopadu.“ 

Michal P.

„DNA test je veľmi zaujímavý, zistila som vďaka nemu, na aké choroby mám geneticky zvýšené riziko a teda môžem upraviť svoju životosprávu, aby som minimalizovala možnosť, že daná choroba u mňa prepukne. Tiež sa mi páčili zistenia ohľadom športov, ktoré sú pre mňa vhodné. A potešila ma informácia ohľadom potravín, že moje telo dobre spracováva kofeiín, takže si môžem dopriať aj viac šálok kvalitnej kávy za deň.“   

Doc. Ing., Mária M. S., PhD.

„DNA ERA sa oplatí, lebo je to preventívny zdravotný test ktoré inde nedostanem. Pomôže mne a mojmu lekárovi predčasne odhaliť rizikove faktory, pre fatálne choroby. Vo všeobecnosti by som to prirovnal očkovaniu.“   

Samo H.

„Porozumieť vlastným génom bola zrejme tá najdôležitejšia investícia do zdravia, akú som kedy urobil. Zatiaľ čo z rodinnej anamnézy som mohol iba matne tušiť, aké zdravotné riziká ma čakajú, vďaka testu DNA ERA to viem úplne presne. A čo je najdôležitejšie, viem si podľa toho prispôsobiť svoju životosprávu dekády vopred.“   

Tomáš P.

„DNA ERA mi vďaka sprostredkovaniu výsledkov spravila krajší deň. Je veľmi príjemné vedieť, že z hľadiska DNA na mňa nečíha žiadna vážna choroba. Môžem si tak viac užívať každodenné radosti a tešiť sa zo života.“   

Paulína R.

„Vďaka DNA ERA som zistila aké predispozície som zdedila z rodiny a aké nie. Dáva mi to priestor zamerať sa na prevenciu v konkrétnych zdravotných oblastiach. Tiež som zistila, aké sú moje športové gény. Prístup tímu DNA ERA je super, sú profesionáli a rada som podporila túto milú rozbiehajúcu sa slovensku firmu!“   

Frederika O.

FAQ

 • Čo je to analýza DNA a čo sa z nej dozviem?

  Analyzovaním vašej DNA sa pozeráme na špecifické miesta vo vašom genóme, ktoré vás robia jedinečnými. Testovaním DNA môžete získať prehľad o svojom genetickom riziku viac ako 50 ochorení. Súčasťou reportu je aj podrobný rozpis každého jedného ochorenia (čo dané ochorenie znamená, ako často sa vyskytuje v populácii, ak je to známe, čo robiť v rámci prevencie a iné). Naša služba neponúka diagnostiku rakoviny, ani iných ochorení.
 • Je služba DNA ERA v súlade s GDPR?

  Áno, naša služba je plne v súlade s podmienkami GDPR.
 • Ako chránite súkromie výsledkov svojich klientov?

  Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná. Využívame cloudové riešenie, ktoré chráni vaše dáta. Po odoslaní vzoriek k nám sú ďalej vaše dáta spracovávané len pod špecifickým čiarovým kódom. Reporty a výsledky taktiež neobsahujú žiadne osobné údaje.
 • Môže sa vyskytnúť nejaký problém pri spracovávaní mojich výsledkov?

  Pri spracovaní výsledkov môže nastať problém pri dodaní malého množstva slín, prípadne pri kontaminácii vzorky. Takéto prípady sú však ojedinelé. Avšak, ak sa vyskytne situácia, že vám nevieme dodať výsledky, pošleme vám novú skúmavku a test zopakujeme zdarma.
 • Ako mám správne zabaliť skúmavku?

  Keď budete mať istotu, že je skúmavka správne uzavretá, vložte ju najskôr do priloženého plastového obalu (DNA Genotek, BIO-SPACING BAG) s absorpčným papierikom. Plastový obal jednoducho uzavriete odstránením modrej fólie. Následne vložte skúmavku v plastovom obale späť do krabičky a krabičku uzavrite odstránením fólie (PEEL HERE) a prilepte. Takto pripravenú krabičku so skúmavkou vložte do tmavej plastovej obálky s poštovým štítkom a uzavrite.

Upozornenie: Test DNA ERA využíva kvalitnú genotypizáciu na detekciu vybraných klinicky významných variantov genómovej DNA izolovanej zo slín klienta. Interpretácie genetických zdravotných rizík nie sú určené na diagnostiku ochorenia! Každá správa o genetickom zdravotnom riziku opisuje, či osoba má varianty spojené s vyšším rizikom vzniku ochorenia, ale neopisuje celkové riziko vzniku ochorenia. Účelom testu nie je diagnostika vášho aktuálneho zdravotného stavu. Cieľom testu nie sú lekárske rozhodnutia vrátane toho, či by ste mali, alebo nemali užívať konkrétne lieky, prípadne koľko lieku by ste mali užívať alebo určiť akúkoľvek liečbu. Naše reporty neznamenajú, že v prípade zistenej genetickej predispozície sa ochorenie v budúcnosti musí prejaviť. Testované varianty génov súvisiace s dedičnými ochoreniami zahrnuté v reportoch nevylučujú prítomnosť iných genetických variantov, ktoré taktiež môžu mať vplyv na riziko ochorenia. Test DNA ERA nenahrádza návštevu zdravotníckeho zariadenia a odborné lekárske vyšetrenie. Pred akýmkoľvek rozhodnutím týkajúcim sa vášho zdravia sa prosím prioritne poraďte so svojím lekárom.