O nás

Záväzok DNA ERA

  • Chceme, aby ste dokázali čo najlepšie pochopiť to najcennejšie čo máte – svoje zdravie.
  • Chceme, aby ste mali zdravie vo svojich rukách a vedeli kontrolovane riadiť smer, ktorým sa budete uberať.
  • Chceme, aby ste si osvojili zvyky, ktoré vám prospievajú a vedeli ich kvalitne implementovať do svojho vlastného sveta – života.

Hodnoty DNA ERA

Zdravie

Veríme, že zdravie je na prvom mieste a je to to najcennejšie, čo máme. Sme presvedčení, že vďaka návratu k našej podstate – našej DNA, dokážeme kontrolovať a predvídať náš zdravotný stav a kvalitu žitia.

Proaktivita

Najlepší spôsob ako predpovedať svoju budúcnosť je aktívne ju tvoriť. Aktívne sa podieľame na svojom zdraví, je to naša zodpovednosť a výber našich rozhodnutí. Pomáhame usmerniť našu proaktivitu v náš maximálny prospech.

Profesionalita a kvalita

Pracujeme s najlepšími odborníkmi v sektore, všetky odporúčania sú podložené kvalitnými vedeckými štúdiami a databázami. Náš profesionálny prístup je postavený na kvalite dát a ich zrozumiteľnej prezentácii pre všetkých.

Máte na nás otázky?

 


    Možnosti spolupráce

    Informujte sa bližšie o možných partnerstvách, výskume a našom tíme.
      osobných údajov