FAQ

FAQ

 • Čo je to analýza DNA a čo sa z nej dozviem?

  Analyzovaním vašej DNA sa pozeráme na špecifické miesta vo vašom genóme, ktoré vás robia jedinečnými. Testovaním DNA môžete získať prehľad o svojom genetickom riziku viac ako 50 ochorení. Súčasťou reportu je aj podrobný rozpis každého jedného ochorenia (čo dané ochorenie znamená, ako často sa vyskytuje v populácii, ak je to známe, čo robiť v rámci prevencie a iné). Naša služba neponúka diagnostiku rakoviny, ani iných ochorení.
 • Je služba DNA ERA v súlade s GDPR?

  Áno, naša služba je plne v súlade s podmienkami GDPR.
 • Ako chránite súkromie výsledkov svojich klientov?

  Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná. Využívame cloudové riešenie, ktoré chráni vaše dáta. Po odoslaní vzoriek k nám sú ďalej vaše dáta spracovávané len pod špecifickým čiarovým kódom. Reporty a výsledky taktiež neobsahujú žiadne osobné údaje.
 • Môže sa vyskytnúť nejaký problém pri spracovávaní mojich výsledkov?

  Pri spracovaní výsledkov môže nastať problém pri dodaní malého množstva slín, prípadne pri kontaminácii vzorky. Takéto prípady sú však ojedinelé. Avšak, ak sa vyskytne situácia, že vám nevieme dodať výsledky, pošleme vám novú skúmavku a test zopakujeme zdarma.
 • Ako mám správne zabaliť skúmavku? 

  Keď budete mať istotu, že je skúmavka správne uzavretá, vložte ju najskôr do priloženého plastového obalu (DNA Genotek, BIO-SPACING BAG) s absorpčným papierikom. Plastový obal jednoducho uzavriete odstránením modrej fólie. Následne vložte skúmavku v plastovom obale späť do krabičky a krabičku uzavrite odstránením fólie (PEEL HERE) a prilepte. Takto pripravenú krabičku so skúmavkou vložte do tmavej plastovej obálky s poštovým štítkom a uzavrite.
 • Ako mám poslať svoju vzorku so slinami k vám?

  V balíčku so skúmavkou sa nachádza aj plastová obálka s predplateným poštovným štítkom späť k nám. Keď budete mať vzorku pripravenú na odoslanie jednoducho zavolajte na priložené telefónne číslo kuriérskej spoločnosti a dohodnite si vyzdvihnutie vzorky u Vás doma.
  V prípade akýchkoľvek otázok a problém s odoslaním nás kľudne kontaktuje na tel.č. +421918022892.
 • Kto pripravuje moje výsledky?

  Vaše výsledky sú pripravované naším tímom genetikov v spolupráci s laboratóriom. O svoje výsledky sa báť nemusíte, sú spracovávané pod špecifickým čiarovým kódom, takže sa nikto nedozvie, že ide práve o vás. Testované zdravotné riziká boli vyberané na základe spolupráce so spoločnosťou Sequencing.
 • Kedy dostanem svoje výsledky?

  Výsledky sú pripravené zvyčajne do 10 týždňov.

Genetika

 • Čo je DNA?
  DNA (deoxyribonukleová kyselina) je dlhá molekula pozostávajúca z nášho jedinečného genetického kódu. V genetickom kóde nájdeme inštrukcie potrebné na vývin, život a reprodukciu organizmu.
 • Aká je štruktúra DNA?
  DNA pozostáva z kombinácie 4 rôznych nukleotidov, ktoré označujeme ako adenín (A), cytozín (C), guanín (G) a tymín (T). DNA sa vyskytuje v tvare dvojzávitnice, v ktorej sa páruje A s T a C s G. Ľudská DNA pozostáva z 3,2 miliárd párov týchto nukleotidov v haploidnom genóme a 6,4 miliárd v diploidnom genóme.
 • Čo znamená haploidný a diploidný genóm?
  Haploidný genóm môžeme nájsť v pohlavných bunkách, ktoré obsahujú iba jeden chromozóm z každého páru (pri rozmnožovaní splynú tieto haploidné bunky – vajíčko a spermia, pričom dajú za vznik diploidnej zygote, z ktorej sa vyvinie jedinec). Väčšina ostatných buniek obsahuje obidva chromozómy každého páru a takýto stav označujeme ako „diploidný“.
 • Čo je gén?
  Gén je úsek DNA, ktorý nesie informáciu rozhodujúcu o konkrétnych vlastnostiach. Tieto vlastnosti sme zdedili od našich rodičov (napríklad znak pre farbu očí). Každá bunka v ľudskom tele obsahuje približne 20 000 génov. Gény nenájdeme len u ľudí, ale aj u živočíchov a rastlín.
 • Kde sa nachádzajú gény?
  Gény sú také malé, že ich nemôžeme vidieť. Gény sa nachádzajú na tenkých štruktúrach (podobné špagetám), ktoré voláme chromozómy.
 • Čo je to genóm?
  Genóm je súbor všetkých génov v jednej bunke. Genóm obsahuje kompletné informácie, ktoré sú potrebné na vytvorenie a udržiavanie organizmu. Kompletný genóm sa nachádza v každej jednej bunke nášho tela (výnimku tvoria len červené krvinky a krvné doštičky).
 • Čo je to alela?
  Všetci ľudia disponujú rovnakým zložením génov. Čo nás však odlišuje sú jednotlivé varianty génov. Tieto varianty toho istého génu označujeme pojmom „alela". Alely sa môžu navzájom líšiť len veľmi nepatrne, a aj napriek tomu dávajú za vznik rôznym formám proteínov, čo v konečnom dôsledku vedie k odlišným fenotypom medzi jednotlivcami v populácii.
 • Čo je to chromozóm?
  Chromozómy sú štruktúry v bunke, v ktorých je uložená DNA. Každá ľudská bunka obsahuje 23 párov chromozómov (z každého páru je jeden od otca a druhý od matky). Nie všetky živé organizmy obsahujú 46 chromozómov, napríklad, vínne mušky majú len 4 chromozómy. Na chromozómoch sa nachádzajú stovky, v niektorých prípadoch aj tisíce génov.
 • Čo sú to autozómy?
  Pojmom „autozómy“ označujeme 22 párov chromozómov, ktoré sa nachádzajú v ľudských bunkách bez ohľadu na pohlavie.
 • Čo sú to gonozómy?
  Pojmom „gonozómy“ označujeme 23. pár chromozómov, ktorý nám určuje pohlavie (XX/XY).
 • Čo je to genotyp?
  Genotyp je kompletná genetická výbava konkrétneho organizmu. Genotyp určuje fenotyp.
 • Čo je to fenotyp?
  Fenotyp je súhrn vonkajších znakov jedinca, ktoré sú prejavom jeho variantov génov. Fenotyp je výsledkom genotypu a prostredia.
 • Čo sú to proteíny?
  Proteíny sú stavebné bloky pre všetko v našom tele. Tieto proteíny pomáhajú nášmu telu rásť, správne pracovať, vďaka čomu môžeme ostať zdravý. Proteíny v našich bunkách vznikajú z génov. Každý gén vykonáva špeciálnu úlohu. DNA v géne obsahuje špecifickú inštrukciu (to môžeme prirovnať k receptu na nejaké jedlo) pre vytvorenie proteínov v bunkách. Odhaduje sa, že z každého génu v ľudskom tele môže v priemere vzniknúť 10 rôznych proteínov. To je viac ako 200 000 rôznych proteínov.
 • Čo je to SNP?
  SNP (Single nucleotide polymorphisms) je špecifickým miestom v genóme, pri ktorom sa ukázalo, že sa genetická sekvencia líši medzi ľuďmi. Konkrétne markery sú označované špecifickým „rs“ číslom.
 • Čo je genotypizácia?
  Genotypizácia je technologický proces, ktorým sa detegujú malé genetické rozdiely, ktoré môžu viesť k veľkým zmenám vo fenotype, čo zahŕňa fyzické rozdiely, ktoré nás robia unikátnymi a tiež patologické zmeny, ktoré vedú k rôznym ochoreniam.
  Genotypizácia môže urýchliť éru personalizovanej medicíny, tým že prináša mieru genetického rizika jednotlivca pre rozvoj určitých ochorení.