Čo obsahuje DNA analýza od DNA ERA?

Budem rozumieť výsledkom môjho DNA testu? Nie je to príliš odborné čítanie, určené len pre lekárov a genetikov? Ako sa zorientujem v jednotlivých oblastiach? Ak sa vám pri slovnom spojení analýza DNA vynárajú v hlave tieto otázky, máte úplne zbytočné obavy. Výsledkom DNA testu je prehľadná analýza, v ktorej sa zorientuje naozaj každý. Pripravili sme pre vás krátky blog o obsahu našej DNA analýzy a čo všetko si z nej môžete prečítať.

Čo obsahuje DNA analýza od DNA ERA?

 

 

 

Budem rozumieť výsledkom môjho DNA testu? Nie je to príliš odborné čítanie, určené len pre lekárov a genetikov? Ako sa zorientujem v jednotlivých oblastiach? Ak sa vám pri slovnom spojení analýza DNA vynárajú v hlave tieto otázky, máte úplne zbytočné obavy. Výsledkom DNA testu je prehľadná analýza, v ktorej sa zorientuje naozaj každý. Pripravili sme pre vás krátky blog o obsahu našej DNA analýzy a čo všetko si z nej môžete prečítať.

Obsah vašej analýzy 

V súčasnosti analyzujeme presne 113 oblastí, ktoré môžeme rozdeliť do troch základných kategórií. Zdravotné predispozície, metabolizmus a výživa a tiež športové predispozície. Tieto kategórie majú ďalšie delenie, pričom presný obsah jednotlivých častí nájdete v našom porovnaní testov. To, na ktoré oblasti sa pri analýze DNA budeme pozerať, záleží od vami zvoleného testu. Ak máte záujem poznať najmä svoje zdravotné riziká, odporúčame DNA Health test. Ak vás zaujímajú témy spojené s vaším metabolizmom, výživou a športové predispozície, vrátane predispozícií na športové zranenia, zvoľte DNA Lifestyle test. DNA Complex test je kombináciou oboch spomenutých testov a ponúka celkový prehľad, teda 113 oblastí.

Výsledok, ktorý pochopíte

Každá časť analýzy začína prehľadným súpisom všetkých analyzovaných oblastí. V prípade zistenia genetického rizika alebo zaujímavosti vo vašej DNA, uvidíte tento výsledok farebne odlíšený od ostatných výsledkov. Následne ku každému výsledku ponúkame detailné vysvetlenie toho ktorého ochorenia, rizika a predispozície. Súčasťou takéhoto výsledku môžu byť aj štatistiky výskytu ochorenia v populácii, faktory vplývajúce na rozvoj rizika a preventívne kroky smerujúce k tomu, aby ste sa rozvoju v budúcnosti mohli vyhnúť. Všetky texty sú písané ľudsky a v prípade obsahu medicínskych výrazov sú tieto výrazy detailne vysvetlené. Na to, aby ste si svoje výsledky prečítali, teda nemusíte byť lekár ani genetik.

Odporúčanie odborníkov

Výsledkami vašej DNA analýzy naša práca ani zďaleka nekončí. Najmä vo výživovej oblasti, ako sú intolerancie či vitamíny a minerály, sú súčasťou aj odporúčania nutričnej expertky. Tá podľa jednotlivých výsledkov pripravila zoznamy potravín, ktorým sa treba vyhnúť alebo ich naopak zaradiť do vášho jedálnička. Sekcia zameraná na športové predispozície a pohyb bola vytvorená v spolupráci s pohybovými expertmi a trénermi tak, aby ste k vášmu výsledku dostali odporúčania smerujúce k zdraviu prospešným pohybovým aktivitám.

Čo sme analyzovali a odkiaľ čerpáme informácie?

Naša práca nie je postavená na dohadoch. Ide o relevantné, vedecky spracované štúdie, ktoré sú ako zdroj uvedené v každej analýze. DNA test a následná analýza, obsahujú štúdie realizované na tisícoch ľudí. Súčasťou výsledku je aj vedecké pozadie o jednotlivých génoch a polymorfizmoch, ktoré s daným ochorením súvisia.

Genetický kód pre budúce použitie

Výstupom laboratórnej analýzy DNA, v našom prípade genotypizácie, sú takzvané raw dáta, ktoré ďalej spracováva nami vyvinutý softvér. Genetický kód je osobný údaj, ktorý automaticky získavate na stiahnutie spolu s vašou analýzou. V budúcnosti môžete tento súbor využiť na ďalšie získavanie informácií o vašom zdraví a predispozíciách, pretože primárna sekvencia DNA sa počas života vo všeobecnosti nemení a vedecký pokrok napreduje.

Podobné články

19.jún 2020 – svetový deň kosáčikovitej anémie

Kosáčikovitá anémia je najznámejšie ochorenie, ktoré postihuje červené krvinky (tzv. erytrocyty). Je to prvé ľudské ...
Čítať Viac

Čo je to vírus a ako sa objavil nový typ koronavírusu SARS-CoV2?

Vírus je malá parazitická častica, ktorá sa sama nedokáže reprodukovať. Na reprodukciu vyžaduje spoluúčasť nejakej ...
Čítať Viac

5 vecí, ktoré by ste mali vedieť o testovaní DNA

Analýza DNA zameraná na predpovedanie rizika ochorení má potenciál predchádzať ochoreniam a zachraňovať životy. Technológie testovania ...
Čítať Viac

Čo sa deje s mojou vzorkou v laboratóriu?

Po naplnení skúmavky vzorkou slín nie je predmetom skúmania tekutina ako taká, ale bunky sliznice z epitelu ...
Čítať Viac

Zdravie, to najcennejšie, čo máme

Zdravie patrí medzi to najcennejšie, čo máme. Ako si udržať zdravie čo najdlhšie je téma, ...
Čítať Viac

Slovák, ktorý založil onkologické centrum v USA: Budúcnosť medicíny je v genetike

Doc.MUDr.Štefan Korec, Csc. patrí medzi významných onkológov nielen na Slovensku, ale aj vo svete. V štáte ...
Čítať Viac

Odkiaľ vie bunka pečene, že sa má stať bunkou pečene?

Ako je možné, že ak všetky bunky nášho tela obsahujú tú istú genetickú informáciu, môžu ...
Čítať Viac

DNA, chýbajúca časť hádanky na ceste k našim cieľom

Genetické testovanie začína postupne prenikať do našich životov. Analýza DNA odhaľuje genetické tajomstvá, rozdielnosť medzi ...
Čítať Viac